Techum | Twee twee-onder-een-kapwoningen aan de Blinen

Op de Blinen in Techum / Zuidlanden heeft SHP een start gemaakt met de bouw van 2 woningen 2^1 kap. Op een braakliggende tussenkavel wordt door HRP planontwikkeling en SHP bouwbedrijven een zogenaamde Hoge Goot woning gerealiseerd. Deze woningen zijn ook 100 meter verderop aan de Greide gerealiseerd. Het slaan van de eerste paal is met de bewoners feestelijk gevierd.