Voetbalvereniging GAVC – Grou

De kantine van voetbalvereniging GAVC is gebouwd bij het verplaatsen van de velden van het centrum van het dorp naar de buitenring. Daarbij is deze schitterende accomodatie gerealiseerd in 2 lagen. In de “kelder” de kleedkamers en opslag ruimtes en op de “verdieping” een kantine met bestuurskamer. Het gebouw staat half in de grond en er is op  op het talud een tribune gecreeerd.

Op de oude sportvelden in het dorp is het plan Nesserdyk ontwikkeld door SHP planontwikkeling Hier is een plan gerealiseerd met woningen en appartementen.