Middelline – Grou

In samenwerking met  HaeneS planontwikkeling en turnkey voor Woningcorporatie Elkien zijn deze 20 levensloopbestendige woningen uitgevoerd als lage goot woning. Op de voormalige sportvelden aan de Nesserdyk zijn deze woningen in 2^1 kap uitgevoerd met een slaap- en badkamer beneden.