Michaëlschool – Leeuwarden

De Michaelschool is gebouwd in opdracht van de Gemeente Leeuwarden en huisvest de Vrije School. Dit onderwijssysteem waar de Zwitserse antroposoof Steiner de geestelijk vader van is, propageert een grote mate van vrijheid in denken en handelen van de leerlingen. Deze filosofie is door Architectenburo Onix uit Groningen vertaald in het ontwerp. In het gebouw zijn geen rechte lijnen te vinden,het is “organisch” van opzet en uitgevoerd in natuurlijke materialen.