It Fjild – Grou

Aan it Fjild te Grou is op de locatie van de oude sportvelden het plan 10 T woningen gerealiseerd door SHP bouwbedrijven. De T woningen krijgen hun naam van de vorm van de plattegrond. Een hoofdgebouw met een dwarsbeuk. Deze ruime vrijstaande woningen zij naar de koperswensen aangepast en gebouwd. HaeneS tekende voor de ontwikkeling, SHP voor de bouw.