Nieuwbouw “Heaberch” Leeuwarden

In week 45-15 is gestart met de nieuwbouw “Heaberch” te Leeuwarden. Deze woningen worden gerealiseerd in opdracht van HAenES Vastgoedontwikkelaars en HRP Planontwikkeling. Voor de eerste van de 8 woningen is er een feestelijke bijeenkomst geweest op 23 november jongstleden voor het slaan van de eerste paal. Ondertussen is gestart met de grondwerkzaamheden.