Enquêteformulier tevredenheid

Geachte relatie,

Recent is uw project opgeleverd. Om ook in de toekomst aan de verwachtingen van onze klanten te blijven voldoen, vragen wij uw medewerking.

Wij verzoeken u vriendelijk uw waardering te geven m.b.t. onderstaande vragen door aan te kruisen wat volgens u van toepassing is.

 

Project (verplicht): Projectnummer:
Contactpersoon: Uw emailadres (verplicht):
Naam opdrachtgever:

Voortraject

Het nakomen van de gemaakte afspraken was NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De deskundigheid t.a.v. planontwikkeling is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De deskundigheid t.a.v. de uitvoeringstechnieken is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
Het meedenken met de wensen van de opdrachtgever is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende

Bouwfase

De versterkte informatie omtrent voortgang van bouwwerkzaamheden is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De mogelijkheid om aanvullende wensen (meer- en minderwerk) te realiseren waren NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De verzorging van het bouwterrein tijdens de bouw was NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De contacten met het projectteam verliepen NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De bouwwerkzaamheden verliepen volgens planning NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De aard en omvang van de opleveringspunten is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
Het verhelpen van de opleveringspunten verliep NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende

Nazorg

De verstrekte informatie in het opleverdossier is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
Het verhelpen van de klachten verliep NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende

Algemeen

De flexibiliteit is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende
De kwaliteit van de dienstverlening is NVTZeer goedGoedVoldoendeMatigOnvoldoende


Uw bericht:

Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat SHP bouwbedrijven wel en niet met mijn gegevens doet.

 

Wij danken u voor uw medewerking!

SHP bouwbedrijven B.V.
T. Zandstra, directeur