Hoyteslân – Leeuwarden oplevering

De woningen van het project “Hoyteslân” zijn gereed voor oplevering. De oplevering aan de nieuwe bewoners vindt gefaseerd plaats. Vrijdag 23 juni jongstleden is bouwnummer 2 opgeleverd aan mevrouw Bemtsen.

Wij wensen haar veel geluk in haar nieuwe woning!