Centrum voor Veilig Wonen – SHP Groningen

Oktober jongstleden heeft SHP bouwbedrijven – Groningen – de raamovereenkomst getekend met CVW. Het tekenen van deze raamovereenkomst geeft aan, dat SHP gecertificeerd is om herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied uit te mogen voeren. Deze opdrachten worden verstrekt door CVW. Ondertussen hebben de medewerkers van SHP de benodigde cursussen gevolgd en zijn eveneens gecertificeerd.