Boornbergum-7-woningen

Boornbergum – 7 woningen eerste fase

Een project van HRP Planontwikkeling. Op de bouwplaats zijn we bezig met het lijmen van het kalkzandsteen op de begane grond.

De planning is dat week 38-2018 de verdiepingsvloer wordt aangebracht.