Juist bij complexe projecten tonen wij meerwaarde

Vandaag de dag telt SHP bouwbedrijven ruim 30 medewerkers. Het dienstenportfolio van SHP is groot, maar heeft als gemeenschappelijke deler dat we in alles wat we doen meer bieden dan alleen ‘handjes’. We streven ernaar om alle eisen en wensen van onze opdrachtgevers te vertalen naar een functionele, duurzame woon-, werk of recreatieomgeving. Dit doen we door goed te luisteren, mee te denken, te putten uit onze ervaring en waar nodig partijen uit ons netwerk hierbij te betrekken.

Juist wanneer het gaat om projecten met een grote mate van complexiteit, tonen wij onze meerwaarde. Zorgvuldig plannen en begroten, zowel tijdens de ontwerp- als uitvoeringsfase zijn hierbij essentieel. Dit gecombineerd met onze 24-uurs servicedienst, zorgt ervoor dat opdrachtgevers naar ons terugkeren.

Ketensamenwerking

Uiteraard is er in de wereld van de bouw het nodige veranderd de afgelopen jaren. Dit is dan ook de reden dat SHP verschillende projecten in de vorm van ketensamenwerking uitvoert. Een vaste groep ondernemers, die gezamenlijk een project op zich nemen, kent meerdere voordelen.

De bouwprocessen verlopen efficiënter, bouw- en faalkosten worden gereduceerd, bundeling van kennis zorgt voor meer innovatie en de doorlooptijd wordt verkort. Uiteindelijk leidt dit tot meer tevredenheid bij onze opdrachtgevers; en daar is het ons om te doen.