Het coronavirus vs SHP

Het coronavirus….
We kunnen er met z’n allen niet omheen en moeten dat ook niet willen. Uiteraard proberen wij ons werk nog zoveel mogelijk uit te voeren.
Echter, wij hechten veel waarde aan het in acht nemen van de maatregelen van het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  om het COVID-19 virus in te dammen. Dit beïnvloedt natuurlijk onze sector en werkzaamheden en wij vragen dan ook om uw begrip hiervoor.
Laten we samen onze slogan tijdelijk anders inkleden:
Samen bouw je beter -> Samen beter…