SHP in It Moaiste fan Fryslân

In tien verschillende categorieën kunt u het ‘Moaiste fan Fryslân’ aandragen. Het gaat om de categorieën wonen, werken, geloven, publieke gebouwen, wijk, dorp en stad, groen en water, vervoer, energie en bescherming, erfgoed, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en iconen. Deze verkiezing wordt georganiseerd door Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Friesch.

De eerste vijftig objecten zijn geselecteerd door een vakkundige jury. Twee daarvan, de Michaelschool en het badpaviljoen van Hindeloopen zijn projecten waar door SHP bouwbedrijven aan gewerkt wordt. En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op.

De verkiezing van It Moaiste fan Fryslân levert een een top 10 op en vormt in 2018 een route voor onze gasten uit binnen- en buitenland.

Lees er meer over op de website www.itmoaistefan.frl

Leeuwarden – Michaelschool

In week 13-17 is de eerste paal geheid ten behoeve van de uitbreiding van de Michaelschool. Zoals eerder gemeld: op de begane grond vindt verlenging plaats van de entree en nieuwbouw van een lokaal en techniekruimte. Op de eerste verdieping komt een extra lokaal. Verder wordt er intern op de eerste verdieping nog een toiletgroep gecreëerd.