Nieuwbouw “Heaberch” Leeuwarden

In week 45-15 is gestart met de nieuwbouw “Heaberch” te Leeuwarden. Deze woningen worden gerealiseerd in opdracht van HAenES Vastgoedontwikkelaars en HRP Planontwikkeling. Voor de eerste van de 8 woningen is er een feestelijke bijeenkomst geweest op 23 november jongstleden voor het slaan van de eerste paal. Ondertussen is gestart met de grondwerkzaamheden.

 

Meerstad – Groningen

Voor de vierde woning (drie woningen zijn inmiddels gerealiseerd) zijn de voorbereidingen in volle gang. In januari 2016 zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden ter plaatse.

Meerstad 1