Centrum voor Veilig Wonen – SHP Groningen

Oktober jongstleden heeft SHP bouwbedrijven – Groningen – de raamovereenkomst getekend met CVW. Het tekenen van deze raamovereenkomst geeft aan, dat SHP gecertificeerd is om herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied uit te mogen voeren. Deze opdrachten worden verstrekt door CVW. Ondertussen hebben de medewerkers van SHP de benodigde cursussen gevolgd en zijn eveneens gecertificeerd.

Hoogeveen – woning familie Klein-Zwarts

In week 40-2015 zijn de medewerkers van SHP Groningen gestart met de bouw van een vrijstaande woning voor familie Klein-Zwarts. Het betreft een traditioneel gebouwde woning met pannen gedekt. De bouw verloopt voorspoedig. Er wordt naar gestreefd naar de oplevering van dit project voor kerst 2015.